Ammattilaisten suunnittelema verkkosivusto edullisesti.

– Erämaksulla tai kertamaksulla.

Tutustu palveluun

Tyyliä, laatua ja palvelua.

Brand Site -sivustot ovat huolella suunni­teltuja verkko­sivustoja niille, jotka haluavat tyylikkään yksin­kertaista arvokkuutta ja laatua, mutta kustannus­tehokkaasti. Brand Site -sivustot tarjoavat erinomaisen alustan toimintasi esittelyyn, parhaissa mahdol­lisissa kehyksissä, lisättynä asian­tuntevalla asiakas­palvelulla ja tuella aina sivustosi julkaisuun asti.


Katso verkko­sivustot ja tilaa

Brand Site verkkosivustot


One Kevyt

Yksi­sivuinen, oikein rytmi­tetty WordPress-­laskeu­tumis­sivu hel­polla yhtey­den­otolla hankkii sinulle väsy­mättä liidejä. Kun tuot­teesi tai palve­lusi on yksi­selit­teinen, et välttä­mättä tarv­itse enempää sivuja vakuut­tamaan asiakas­tasi. Sivusto räätä­löidään yritys­ilmeeseesi sopivaksi.

Osta omaksi erämaksulla

Alk. 99 €/kk (24 kk) + 499 €

tai kertamaksulla alk. 1.990 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Standard Suosituin

Vakio­raken­teinen, n. 5-sivuinen WordPress-verk­ko­sivusto, jonka avulla esit­telet tuot­tee­si ja pal­velu­si mo­ni­puo­li­ses­ti sekä hal­lit­set sisäl­töä vai­vat­tomasti. Sivus­ton tyy­likäs ulkoasu ja moni­puoliset esit­tely­sivut tuo­vat si­nul­le yhteyden­ottoja. Sivusto räätä­löi­dään yritys­ilmee­seesi sopi­vaksi.

Osta omaksi erämaksulla

Alk. 199 €/kk (24 kk) + 599 €

tai kertamaksulla alk. 4.590 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Unlimited Rajaton

Rajat­tomasti laa­jenne­tta­vissa oleva WordPress-verk­ko­sivusto, jonka avulla esit­telet moni­puo­lisesti toi­min­tasi sekä luot ja hal­lit­set mielen­kiin­toista sisäl­töä. Sivusto räätä­löidään yritys­ilmeeseesi sopivaksi. Unlimited-­sivustoon on mahdollista toteuttaa lisä­toi­min­toja ja räätä­löin­tejä.

Osta omaksi erämaksulla

Alk. 299 €/kk (24 kk) + 699 €

tai kertamaksulla alk. 6.990 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Custom Räätälöity

Räätälöity yri­tyk­selle­si tai brän­dil­lesi suun­nitel­tu ja konsep­toitu WordPress-­sivusto. Custom-­sivusto tulee kysymy­kseen yleensä silloin, kun vakio­raken­teinen sivusto ei riitä ja tarvi­taan yksi­lölli­siä visu­aali­sia tai tekni­siä ratkai­suja, inte­groin­teja tai halu­taan täysin uniikki sivusto.

Pyydä tarjous

+ WP-ylläpito alk. 49 €/kk

Tutustu ja pyydä tarjous

Kenelle palvelu sopii?


Brand Site -sivustot ovat verkko­sivustoja niille, jotka haluavat laatua ja hillityn yksinkertaista tyyliä, mutta kustannus­tehokkaasti. Brand Site -palvelun avulla kenen tahansa on helppoa ja nopeaa toteuttaa täysin ammattitasoiset verkkosivut siten, että sinun tarvitsee ainoastaan lisätä sisältö. Kaikki muu on tehty valmiiksi ja asiakas­palvelumme on tukenasi aina sivustosi julkaisuun asti.


Yrityksille

Brand Site -verkko­sivustot soveltuvat kaikille yrityksille ja omalla sisällöllä niistä saa hyvin persoo­nallisen sivuston. Mikäli valmis­verkko­sivusto ei riitä, Custom-sivustoilla vain taivas on rajana visuaalisen ulkoasun ja toimintojen suhteen.


Startup-yrityksille

Aloit­tavalla yrityksellä ei vielä vält­tämättä ole tulovirtaa, mutta markki­nointia on tehtävä sitä saadakseen. Brand Site -sivustot ovat kustannus­tehokas ratkaisu tuotteiden ja palveluiden esittelyyn laaduk­kaasti budjetista huolimatta.


Tuote- ja palveluesittelyyn

Onko sinulla tuote tai palvelu, jolle haluat lanseerata erillisen laskeutu­missivun tai sivuston sen esittelyyn ja liidien hankkimiseen? Brand Site -sivustoilla se on helppoa ja sivustoja on helppo perustaa vaikka useammallekin tuotteelle.


Yhdistyksille ja seuroille

Yhdistysten viestintä on usein tiedot­tamista ja jäsen­hankintaa. Usein yhdistys tai muu voittoa tuottamaton organisaatio tarvitsee vain hyvän ja helpon alustan, jolla eri toimi­henkilöt osaavat päivittää sisältöä ja ajan­kohtaisia asioita.


Brand Site referenssejä

Alta löydät muutamia esimerkkejä toteuttamistamme sadoista verkkosivustoista ja ideoita siitä millaisia kotisivuja Brand Site sivustoilla voidaan toteuttaa. Olemme toteuttaneet verkkosivujen lisäksi suurimmalle osalle asiakkaistamme myös yritysilmeen, logon ja sivuston kuvitus- ja tekstisuunnittelun, katso kaikki referenssit.


Etusivu      Verkkosivustot

Vertaile ja valitse


One Kevyt

Yksi­sivuinen, va­ki­ora­ken­tei­nen val­mis­verk­ko­si­vu hel­polla yhtey­den­otolla hankkii sinulle väsy­mättä liidejä. Kun tar­vit­set vain ole­mas­saolon ver­kossa tai palve­lusi on yksi­selit­teinen, et välttä­mättä tarv­itse enempää sivuja vakuut­tamaan asiakas­tasi. Sivusto räätä­löidään yritys­ilmee­seesi sopivaksi.

 • Yksisivuinen verkkosivu
 • WordPress
 • Webhotelli ja domain
 • Helppokäyttöinen
 • Mobiilioptimoitu
 • Hakukoneoptimoitu
 • Yksi pääkieli
 • WordPress-ylläpito

Alk. 99 €/kk (24 kk) + 499 €

tai kertamaksulla alk. 1.990 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Standard Suosituin

Monisivuinen (n. 5 sivua), vakio­raken­teinen val­mis­verk­ko­si­vus­to, jonka avulla esit­telet tuot­tee­si ja pal­velu­si mo­ni­puo­li­ses­ti sekä hal­lit­set sisäl­töä vai­vat­tomasti. Sivus­ton tyy­likäs ulkoasu ja moni­puoliset esit­tely­sivut tuo­vat si­nul­le yhteyden­ottoja. Sivusto räätä­löi­dään yritys­ilmee­seesi sopi­vaksi.

 • Verkkosivusto (5 sivua)
 • WordPress
 • Webhotelli ja domain
 • Helppokäyttöinen
 • Mobiilioptimoitu
 • Hakukoneoptimoitu
 • Kielituki ja 1 lisäkieli
 • WordPress-ylläpito

Alk. 199 €/kk (24 kk) + 599 €

tai kertamaksulla alk. 4.590 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Unlimited Rajaton

Rajat­tomasti laa­jenne­tta­va val­mis­verk­ko­si­vus­to, jonka avulla esit­telet moni­puo­lisesti toi­min­tasi sekä luot ja hal­lit­set sisäl­töä. Unlimited-si­vus­toon on mah­dol­lis­ta lisätä rajattomasti sivuja ja sisältöä sekä to­teut­taa lisä­toi­min­toja ja pie­niä rää­tä­löin­tejä. Sivusto räätä­löidään yritys­ilmeeseesi sopivaksi.

 • Laaja verkkosivusto
 • WordPress
 • Webhotelli ja domain
 • Helppokäyttöinen
 • Mobiilioptimoitu
 • Hakukoneoptimoitu
 • Rajattomat kieliversiot
 • WordPress-ylläpito

Alk. 299 €/kk (24 kk) + 699 €

tai kertamaksulla alk. 6.990 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Custom Räätälöity

Räätälöity, yri­tyk­selle­si tai brän­dil­lesi yksi­löl­lises­ti suun­nitel­tu ja konsep­toitu verk­ko­sivus­to. Custom-si­vus­to tulee ky­sy­my­kseen yleen­sä sil­loin, kun val­mis­verk­ko­si­vus­to ei rii­tä ja tarvi­taan yksi­lölli­siä visu­aali­sia tai tekni­siä ratkai­suja, inte­groin­teja muista jär­jes­tel­mis­tä tai halu­taan täy­sin uniik­ki si­vus­to.

 • Yksilöllinen sivusto
 • WordPress
 • Web-sovellukset
 • Integroinnit
 • Tilausominaisuudet
 • Hakukoneoptimointi
 • Rajattomat kieliversiot
 • WordPress-ylläpito

Pyydä tarjous

+ WP-ylläpito alk. 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Hinnat ALV 0 %. Hintoihin sisältyy webhotelli, domain, sähköpostit, sivuston asentaminen sisällönsyöttövalmiiksi ja julkaisu. Tutustu palvelu- ja toimitusehtoihin.


Etsitkö kumppania markkinointiin tai brändillesi kehittäjää?

Teemme brändiuudistuksia ja tehokasta markkinointia. Tutustu RFM:n yksilöllisiin palveluihin ja referensseihin.