Etusivu      Verkkosivustot

Vertaile ja valitse


One Kevyt

Yksi­sivuinen, va­ki­ora­ken­tei­nen val­mis­verk­ko­si­vu hel­polla yhtey­den­otolla hankkii sinulle väsy­mättä liidejä. Kun tar­vit­set vain ole­mas­saolon ver­kossa tai palve­lusi on yksi­selit­teinen, et välttä­mättä tarv­itse enempää sivuja vakuut­tamaan asiakas­tasi. Sivusto räätä­löidään yritys­ilmee­seesi sopivaksi.

 • Yksisivuinen verkkosivu
 • WordPress
 • Webhotelli ja domain
 • Helppokäyttöinen
 • Mobiilioptimoitu
 • Hakukoneoptimoitu
 • Yksi pääkieli
 • WordPress-ylläpito

Alk. 99 €/kk (24 kk) + 499 €

tai kertamaksulla alk. 1.990 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Standard Suosituin

Monisivuinen (n. 5 sivua), vakio­raken­teinen val­mis­verk­ko­si­vus­to, jonka avulla esit­telet tuot­tee­si ja pal­velu­si mo­ni­puo­li­ses­ti sekä hal­lit­set sisäl­töä vai­vat­tomasti. Sivus­ton tyy­likäs ulkoasu ja moni­puoliset esit­tely­sivut tuo­vat si­nul­le yhteyden­ottoja. Sivusto räätä­löi­dään yritys­ilmee­seesi sopi­vaksi.

 • Verkkosivusto (5 sivua)
 • WordPress
 • Webhotelli ja domain
 • Helppokäyttöinen
 • Mobiilioptimoitu
 • Hakukoneoptimoitu
 • Kielituki ja 1 lisäkieli
 • WordPress-ylläpito

Alk. 199 €/kk (24 kk) + 599 €

Kertamaksulla 4.590 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Unlimited Rajaton

Rajat­tomasti laa­jenne­tta­va val­mis­verk­ko­si­vus­to, jonka avulla esit­telet moni­puo­lisesti toi­min­tasi sekä luot ja hal­lit­set sisäl­töä. Unlimited-si­vus­toon on mah­dol­lis­ta lisätä rajattomasti sivuja ja sisältöä sekä to­teut­taa lisä­toi­min­toja ja pie­niä rää­tä­löin­tejä. Sivusto räätä­löidään yritys­ilmeeseesi sopivaksi.

 • Laaja verkkosivusto
 • WordPress
 • Webhotelli ja domain
 • Helppokäyttöinen
 • Mobiilioptimoitu
 • Hakukoneoptimoitu
 • Rajattomat kieliversiot
 • WordPress-ylläpito

Alk. 299 €/kk (24 kk) + 699 €

Kertamaksulla 6.990 € + 49 €/kk

Tutustu ja tilaa

Custom Räätälöity

Räätälöity, yri­tyk­selle­si tai brän­dil­lesi yksi­löl­lises­ti suun­nitel­tu ja konsep­toitu verk­ko­sivus­to. Custom-si­vus­to tulee ky­sy­my­kseen yleen­sä sil­loin, kun val­mis­verk­ko­si­vus­to ei rii­tä ja tarvi­taan yksi­lölli­siä visu­aali­sia tai tekni­siä ratkai­suja, inte­groin­teja muista jär­jes­tel­mis­tä tai halu­taan täy­sin uniik­ki si­vus­to.

 • Yksilöllinen sivusto
 • WordPress
 • Web-sovellukset
 • Integroinnit
 • Tilausominaisuudet
 • Hakukoneoptimointi
 • Rajattomat kieliversiot
 • WordPress-ylläpito

Pyydä tarjous

+ WP-ylläpito alk. 49 €/kk

Tutustu ja pyydä tarjous

Hinnat ALV 0 %. Hintoihin sisältyy webhotelli, domain, sähköpostit, sivuston asentaminen sisällönsyöttövalmiiksi ja julkaisu. Tutustu palvelu- ja toimitusehtoihin.Vertaile ominaisuuksia


Jokaiseen valmisverkkosivustoon; One, Standard ja Unlimited, kuuluu oletuksena kaikki oleellinen mitä tarvitset verkkosivuston käyttöä varten. Custom-sivustoon määritellään ominaisuudet yksilöllisen tarpeen mukaan. Kaikkien sivustojen ulkoasu räätälöidään yrityksesi ilmeen mukaiseksi. Me huolehdimme sivuston asentamisesta ja julkaisusta, sinun tehtäväksesi jää vain syöttää sivustosi sisältö.


One

Standard

Unlimited

Sivuja

Sivuja ovat esim. etusivu, yritys, tuotteet, palvelut ja yhteystiedot.

15Rajaton

Tuotteita ja palveluita

Yksittäisten tuotteiden tai palveluiden määrä sivustolla.

1050Rajaton

Kieliä

Sivustolla käytössä olevien kielien määrä (esim. suomi, englanti, ruotsi jne.).

122+

Oma verkkotunnus eli domain

Oma verkkotunnus sivustolle (esim. www.yrityksennimi.fi).

Webhotelli

Palvelintila johon sivusto asennetaan.

Sähköpostit

Sähköpostilaatikot (10 kpl) omalla verkkotunnuksella.

WordPress-julkaisujärjestelmä

Maailman suosituin julkaisujärjestelmä jolla muokkaat sivuston sisältöä itse.

WordPress-ylläpito

Pitää sivustosi aina teknisesti ajan tasalla, toimivana ja turvassa hakkereilta.

Google Analytics

Googlen statistiikkapalvelu jolla seuraat sivustosi kävijöitä tarkasti.

Tukipalvelut

Tekninen tuki ongelmatilanteissa.

Tilaa Tilaa Tilaa

Etsitkö kumppania markkinointiin tai brändillesi kehittäjää?

Teemme brändiuudistuksia ja tehokasta markkinointia. Tutustu RFM:n yksilöllisiin palveluihin ja referensseihin.