Etusivu      Verkkosivustot      Custom

Sinulle suunniteltu.


Custom Räätälöity

Räätälöity, yri­tyk­selle­si tai brän­dil­lesi yksi­löl­lises­ti suun­nitel­tu ja konsep­toitu verk­ko­sivus­to. Custom-si­vus­to tulee ky­sy­my­kseen yleen­sä sil­loin, kun val­mis­verk­ko­si­vus­to ei rii­tä ja tarvi­taan yksi­lölli­siä visu­aali­sia tai tekni­siä ratkai­suja, inte­groin­teja muista jär­jes­tel­mis­tä tai halu­taan täy­sin uniik­ki si­vus­to.

Pyydä tarjous

+ WP-ylläpito alk. 49 €/kk

Pyydä tarjous    Katso referenssit

Referenssejä

Alta löydät muutamia esimerkkejä siitä millaisia verkkosivustoja voidaan räätälöitynä (Custom) toteuttaa. Useimmille asiakkaillemme on toteutettu myös yritysilme, sivuston kuvitus- ja tekstisuunnittelu sekä sivustokohtaisia räätälöintejä.


Ominaisuudet

Custom on yksilöllinen, yri­tyk­selle­si tai brän­dil­lesi yksi­löl­lises­ti käsi­työnä suun­nitel­tu ja konsep­toitu verk­ko­sivus­to. Se voi olla myös One, Standard tai Unlimited-si­vus­toon pohjau­tuva laajen­nus. Custom-si­vus­tois­sa pe­ri­aat­tees­sa kaik­ki on mah­dol­lis­ta ja to­teu­tam­me ul­ko­asun, omi­nai­suudet ja mah­dol­liset in­teg­roin­nit toi­veiden mukai­sesti.


Yksilöllinen
verkkosivusto

Täysin yksilöllisesti ja käsityönä yrityksellesi tai brändillesi suunniteltu verkkosivusto.

WordPress
-julkaisujärjestelmä

WordPress on maailman suosituin avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallinta­ohjelmisto.

Toimialakohtaiset
sovellukset

Toteutamme toimialakohtaiset web-sovellukset kuten erilaiset laskurit, varaus- ja tilauslomakkeet.

Integroinnit muihin
järjestelmiin

Toteutamme integroinnit ulkopuolisiin järjestelmiin, kuten myynnin järjestelmiin.

Tilaus- ja
varausominaisuudet

Toteutamme yksilölliset tilaus- ja varausjärjestelmät toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Hakukoneoptimointi
ja digimarkkinointi

Sivusto ominaisuuksineen optimoidaan hakukoneille ja digimarkkinointia varten.

Rajattomat
kieliversiot

Sivustolla on käytettävissä rajattomasti eri kieliä ja erilaisia kieliversioita tarpeen mukaan.

WordPress
-ylläpito

Ylläpito huolehtii varmuuskopioinnista ja ohjelmiston sekä lisäosien päivityksestä.

Pyydä tarjous

Kerro meille mitä tavoittelet, niin me kerromme kuinka se toteutetaan. Lähetettyäsi lomakkeen, asiantuntijamme on sinuun yhteydessä lisätietojen ja tarjouksen tekemistä varten. Laajemmissa toteutuksissa sovitaan tapaaminen.

Etsitkö kumppania markkinointiin tai brändillesi kehittäjää?

Teemme brändiuudistuksia ja tehokasta markkinointia. Tutustu RFM:n yksilöllisiin palveluihin ja referensseihin.